มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงมาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ (31 ม.ค. 2557)
โครงการปลูกป่า ๒,ooo กล้า ๘o พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (6 ส.ค. 2556)
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงมาปลูกต้นไม้ในวันมาฆบูชา (25 ก.พ. 2556)
นักเรียนโรงเรียนบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ วิทยาลัยนาฎศิลปะพัทลุง และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพัทลุง (10 มิ.ย. 2554)
นิสิตปีที่ 1 และรุ่นพี่คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมปลูกต้นไม้ (5 มิ.ย. 2554)
หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมปลูกต้นไม้ (27 พ.ค. 2554)
คณะแรลลี่สมาคมชาวจังหวัดพัทลุง ในกรุงเทพมหานคร และชมรมคนปลูกไผ่จังหวัดพัทลุงร่วมปลูกต้นไม้ (10 เม.ย. 2554)
นักเรียนทุนต้นไม้เพื่อการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านบ่อทราย และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมปลูกต้นไม้ (12 มี.ค. 2554)
คณะครูและนักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนสตรีพัทลุง จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ (12 ก.พ. 2554)
เยาวชนรอบรั้วม.ทักษิณ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ (26 ธ.ค. 2553)
โครงการปลูกยางนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (26 ธ.ค. 2553)
โครงการปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (5 ธ.ค. 2553)
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษา 2,000 ต้น (24 พ.ย. 2553)
เปิดตัวโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษา ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน (29 ก.ย. 2553)


หน้าที่ :