ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.61 ถึงวันที่ 8 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ติดป้ายชื่อพรรณไม้ และ ขยายพันธุ์ต้นคะน้าเขา
 
     
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ติดป้ายรายชื่อพรรณไม้ และขยายพันธุ์ต้นคะน้าเขา ในรายวิชาพฤกษศาสตร์