ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 เม.ย.60 ถึงวันที่ 3 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดป้ายและเปิดสวนไม้ของพ่อ (ต้นไม้ของพ่อหลวง เนื่องในโอกาสวันเครดิตยูเนี่ยนสากลประจำปี 2560 (18 ก.พ. 2560)
 
     
พิธีเปิดป้ายและเปิดสวนไม้ของพ่อ (ต้นไม้ของพ่อหลวง เนื่องในโอกาสวันเครดิตยูเนี่ยนสากลประจำปี 2560
(18 ก.พ. 2560)

           พิธีเปิดป้ายและเปิดสวนไม้ของพ่อ (ต้นไม้ของพ่อหลวง เนื่องในโอกาสวันเครดิตยูเนี่ยนสากลประจำปี 2560 โดยขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง