ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 เม.ย.60 ถึงวันที่ 3 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปลูกต้นไม้มงคล (ไม้พะยูง) จำนวน 99 ต้น เพื่อพ่อ (4 ก.ย. 2559)
 
     
ปลูกต้นไม้มงคล (ไม้พะยูง) จำนวน 99 ต้น เพื่อพ่อ
(4 ก.ย. 2559)

           กิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล (ไม้พะยูง) จำนวน 99 ต้น เพื่อพ่อ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 บริเวณริมสระน้ำดิบของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยร่วมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองใหญ่ เนื่องในวันเครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 18 มีผู้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 200 คน