ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 เม.ย.60 ถึงวันที่ 3 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (23-29 มี.ค. 2559)
 
     
ศึกษาดูงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
(23-29 มี.ค. 2559)

           กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน วันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น