ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 เม.ย.60 ถึงวันที่ 3 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 ปี 2559 (14-15 มี.ค. 2559)
 
     
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 ปี 2559
(14-15 มี.ค. 2559)

           โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 ปี 2559 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน วันที่ 14-15 มี.ค.59 นักเรียนโรงเรียนบ้านไสกุน จำนวน 41 คน เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี