ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 เม.ย.60 ถึงวันที่ 3 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างฯ มอ.สงขลานครินทร์ เครือข่าย อพ.สธ. C (7 มี.ค. 2559)
 
     
ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างฯ มอ.สงขลานครินทร์ เครือข่าย อพ.สธ. C
(7 มี.ค. 2559)

การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างฯ
มอ.สงขลานครินทร์ เครือข่าย อพ.สธ. C
วันที่ 7 มี.ค. 2559 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมปาริฉัตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง