ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปลูกต้นไม้วันพ่อแห่งชาติ (19 พ.ย. 2557)
 
     
ปลูกต้นไม้วันพ่อแห่งชาติ
(19 พ.ย. 2557)

           วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระอันเป็นมหามงคลในปีนี้ ปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 379 คน