ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศึกษาดูงานกลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (24-26 มี.ค. 2557)
 
     
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศึกษาดูงานกลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(24-26 มี.ค. 2557)

           โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศึกษาดูงานกลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 24-26 มี.ค. 2557 ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการศึกษา ดูงานกลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 70 คน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงานช้าง จังหวัดสงขลา เพื่อสนอง พระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามกรอบการดำเนินงานที่ 1 กรอบการ เรียนรู้ทรัพยากรและกรอบการดำเนินงานที่ 7 กรอบสร้าง เพื่อเป็นการศึกษาธรรมชาติ