ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (อ.ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี) ร่วมถ่ายรายการแมคอินไทยแลนด์ (22 มีนาคม 2557)
 
     
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (อ.ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี) ร่วมถ่ายรายการแมคอินไทยแลนด์
(22 มีนาคม 2557)

           วันที่ 22 มีนาคม 2557 คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (อ.ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี) ผู้ก่อตั้งโครงการทุนต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมถ่ายรายการแมคอินไทยแลนด์ และนักเรียนทุนต้นไม้อีกจำนวนหนึ่ง