ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงมาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ (31 ม.ค. 2557)
 
     
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงมาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้
(31 ม.ค. 2557)

           วันที่ 31 มกราคม 2557 คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีพพัทลุง (เนตรนารีและยุวกาชาด) มาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการปลูกต้นไม้ จำนวน 530 ต้น และนำปุ๋ยมาใส่ จำนวน 200 กระสอบ ณ บริเวณทางไปฟาร์มคณะเทคโนโลยีฯ และรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ได้มอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 41 ทุน