ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปลูกป่า ๒,ooo กล้า ๘o พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (6 ส.ค. 2556)
 
     
โครงการปลูกป่า ๒,ooo กล้า ๘o พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
(6 ส.ค. 2556)

           วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 ท่านดลเดช พัฒนรัฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวพิธีเปิด โดยชมรมวิษณุ 35 ชลประทาน ชมรมเพื่อนสายชล 42 พัทลุง วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง-ผอ. อนุสรณ์ สกุลนี วิทยาลัยนาฎศิลป์นครราชสีธรรมราช- ผอ.วาสนา บุญญพิทักษ์ สภาเกษตรจังหวัดพัทลุง สหกรณ์โคนมจังหวัดพัทลุง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จำนวน 300 คน ในโครงการปลูกป่า ๒,ooo กล้า ๘o พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ จำนวน 2,530 ต้น ณ บริเวณด้านทิสตะวันตกอาคารบริหารและสำนักงานกลาง วิทยาเขตพัทลุง