ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงมาปลูกต้นไม้ในวันมาฆบูชา (25 ก.พ. 2556)
 
     
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงมาปลูกต้นไม้ในวันมาฆบูชา
(25 ก.พ. 2556)

           วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 (วันมาฆบูชา) คณะครู อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง จำนวน 250 คน ได้มาปลูกต้นไม้ร่วมกับบุคลากรฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ในโครงการปลูกต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา) จำนวน 210 ต้นและร่วมกันบำรุงรักษาใส่ปุ๋ยต้นไม้ ณ บริเวณางไปฟาร์มคณะเทคโนโลยีฯ