ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ วิทยาลัยนาฎศิลปะพัทลุง และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพัทลุง (10 มิ.ย. 2554)
 
     
นักเรียนโรงเรียนบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ วิทยาลัยนาฎศิลปะพัทลุง และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพัทลุง
(10 มิ.ย. 2554)

           โครงการปลูกต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ณ บริเวณทิศตะวันออกคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปลูกโดย นักเรียนโรงเรียนบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ วิทยาลัยนาฎศิลปะพัทลุง และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพัทลุง