ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตปีที่ 1 และรุ่นพี่คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมปลูกต้นไม้ (5 มิ.ย. 2554)
 
     
นิสิตปีที่ 1 และรุ่นพี่คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมปลูกต้นไม้
(5 มิ.ย. 2554)

           โครงการปลูกต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2554 ณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปลูกโดย นิสิตปีที่ 1 และรุ่นพี่คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ