ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมปลูกต้นไม้ (27 พ.ค. 2554)
 
     
หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมปลูกต้นไม้
(27 พ.ค. 2554)

           โครงการปลูกต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยบริการ อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ปลูกโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ