ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะแรลลี่สมาคมชาวจังหวัดพัทลุง ในกรุงเทพมหานคร และชมรมคนปลูกไผ่จังหวัดพัทลุงร่วมปลูกต้นไม้ (10 เม.ย. 2554)
 
     
คณะแรลลี่สมาคมชาวจังหวัดพัทลุง ในกรุงเทพมหานคร และชมรมคนปลูกไผ่จังหวัดพัทลุงร่วมปลูกต้นไม้
(10 เม.ย. 2554)

           โครงการปลูกต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554 ณ บริเวณบ่อน้ำดิบ (กังหันลม) ปลูกโดยคณะแรลลี่สมาคมชาวจังหวัดพัทลุง ในกรุงเทพมหานคร และชมรมคนปลูกไผ่จังหวัดพัทลุง เยาวชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ