ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นักเรียนทุนต้นไม้เพื่อการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านบ่อทราย และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมปลูกต้นไม้ (12 มี.ค. 2554)
 
     
นักเรียนทุนต้นไม้เพื่อการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านบ่อทราย และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมปลูกต้นไม้
(12 มี.ค. 2554)

           โครงการปลูกต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2554 ณ บริเวณริมสระน้ำทิศตะวันออกบ้านพักผู้บริหาร ปลูกโดย นักเรียนทุนต้นไม้เพื่อการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านบ่อทราย และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ