ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะครูและนักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนสตรีพัทลุง จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ (12 ก.พ. 2554)
 
     
คณะครูและนักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนสตรีพัทลุง จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ
(12 ก.พ. 2554)

           เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 คณะครูอาจารย์ นักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนสตรีพัทลุง จำนวน 200 คน ได้เข้าร่วมโครงการต้นไม้เพื่อ การศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 2,119 ต้น (13 เท่าพระชนมายุรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ) ณ บริเวณริมสระน้ำทางไปฟาร์มคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กิจกรรมในครั้งนี้ นัเรียนยุวกาชาดได้นำพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดมาบริจาคให้แก่มหาวิทยาลัยจำนวนกว่า 200 ต้น อีกด้วย