ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เยาวชนรอบรั้วม.ทักษิณ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ (26 ธ.ค. 2553)
 
     
เยาวชนรอบรั้วม.ทักษิณ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
(26 ธ.ค. 2553)

           เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาเยาวชนภายในรอบรั้ววิทยาเขตพัทลุง โดยมีนิสิต นักเรียน ผู้ปกครอง โดยรอบมหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณริมสระน้ำหน้าที่พักบุคลากร 1 และบริเวณทางไปฟาร์มคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จำนวนกว่า 500 ต้น