ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปลูกยางนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (26 ธ.ค. 2553)
 
     
โครงการปลูกยางนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
(26 ธ.ค. 2553)

           เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง นายพิสิษฐ บุญช่วง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดตัวโครงการ ปลูกต้นยางนาตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประเดิมปลูกต้นยางต้นแรกของโครงการนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพัทลุง ผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทั้งราษฎร และเยาวชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย ร่วมกันปลูกต้นยางนาได้ประมาณ 120 ต้น โดยต้นยางนาที่ปลูกทั้งหมด มีอายุประมาณ 6-7 ปี สูง 5-8 เมตร และเป็นต้นยางที่ได้รับบริจาคและขุดย้ายมาจากแปลงปลูกของเกษตรกร