ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.60 ถึงวันที่ 2 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (5 ธ.ค. 2553)
 
     
โครงการปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
(5 ธ.ค. 2553)

           เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับ ชมรมคนปลูกไผ่ภาคใต้ (พัทลุง) ได้จัดโครงการปลูกไผ่เฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 500 ต้น ณ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีอาจารย์เยื้อง ทองมาก ผู้อาวุโสอำเภอป่าพะยอม เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ ดร. วัลลภา คชภักดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูแลวิทยาเขตพัทลุง กล่าวต้อนรับ และร่วมปลูกไผ่กับชมรมคนปลูกไผ่ภาคใต้ (พัทลุง) และในวันที่ 26 ธันวาคม 2553 มหาวิทยาลัยได้ปลูกไผ่เพิ่มเติมบริเวณริมสระน้ำทางไปฟาร์ม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนอีกด้วย