ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ก.พ.60 ถึงวันที่ 14 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษา 2,000 ต้น (24 พ.ย. 2553)
 
     
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษา 2,000 ต้น
(24 พ.ย. 2553)

           เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 อาจารย์ ดร. วัลลภา คชภักดี รองอธิการบดี นำคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษา จำนวน 2,000 ต้น บริเวณริมสระน้ำทางไปฟาร์มคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก