มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
 
  ภาพข่าวกิจกรรม กลับหน้าหลัก
พิธีเปิดป้ายและเปิดสวนไม้ของพ่อ (ต้นไม้ของพ่อหลวง เนื่องในโอกาสวันเครดิตยูเนี่ยนสากลประจำปี 2560 (18 ก.พ. 2560)
การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (2 ก.พ. 2560)
ปลูกต้นไม้มงคล (ไม้พะยูง) จำนวน 99 ต้น เพื่อพ่อ (4 ก.ย. 2559)
ศึกษาดูงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (23-29 มี.ค. 2559)
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 ปี 2559 (14-15 มี.ค. 2559)
ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างฯ มอ.สงขลานครินทร์ เครือข่าย อพ.สธ. C (7 มี.ค. 2559)
กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (12-21 มิถุนายน 2558 และ 21-30 สิงหาคม 2558)
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2558 (12-13 มีนาคม 2558)
ปลูกต้นไม้วันพ่อแห่งชาติ (19 พ.ย. 2557)
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศึกษาดูงานกลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (24-26 มี.ค. 2557)
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (อ.ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี) ร่วมถ่ายรายการแมคอินไทยแลนด์ (22 มีนาคม 2557)
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงมาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ (31 ม.ค. 2557)
โครงการปลูกป่า ๒,ooo กล้า ๘o พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (6 ส.ค. 2556)
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงมาปลูกต้นไม้ในวันมาฆบูชา (25 ก.พ. 2556)
นักเรียนโรงเรียนบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ วิทยาลัยนาฎศิลปะพัทลุง และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพัทลุง (10 มิ.ย. 2554)
นิสิตปีที่ 1 และรุ่นพี่คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมปลูกต้นไม้ (5 มิ.ย. 2554)
หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมปลูกต้นไม้ (27 พ.ค. 2554)
คณะแรลลี่สมาคมชาวจังหวัดพัทลุง ในกรุงเทพมหานคร และชมรมคนปลูกไผ่จังหวัดพัทลุงร่วมปลูกต้นไม้ (10 เม.ย. 2554)
นักเรียนทุนต้นไม้เพื่อการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านบ่อทราย และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมปลูกต้นไม้ (12 มี.ค. 2554)
คณะครูและนักเรียนยุวกาชาด โรงเรียนสตรีพัทลุง จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการต้นไม้เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ (12 ก.พ. 2554)


หน้าที่ :