มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
 
  ภาพข่าวกิจกรรม กลับหน้าหลัก
กิจกรรมดูแลต้นไม้ของพ่อ สานต่อพระราชดำริ ชมรมเครดิตยูเนี่ยน นครศรีธรรมราช – พัทลุง – ตรัง ครั้งที่ 2
พิธีเปิดป้ายและเปิดสวนไม้ของพ่อ (ต้นไม้ของพ่อหลวง เนื่องในโอกาสวันเครดิตยูเนี่ยนสากลประจำปี 2560 (18 ก.พ. 2560)
การจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2560 ประจำปีงบประมาณ 2560 (2 ก.พ. 2560)
ปลูกต้นไม้มงคล (ไม้พะยูง) จำนวน 99 ต้น เพื่อพ่อ (4 ก.ย. 2559)
ศึกษาดูงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน (23-29 มี.ค. 2559)
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6 ปี 2559 (14-15 มี.ค. 2559)
ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างฯ มอ.สงขลานครินทร์ เครือข่าย อพ.สธ. C (7 มี.ค. 2559)
กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (12-21 มิถุนายน 2558 และ 21-30 สิงหาคม 2558)
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2558 (12-13 มีนาคม 2558)
ปลูกต้นไม้วันพ่อแห่งชาติ (19 พ.ย. 2557)
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศึกษาดูงานกลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (24-26 มี.ค. 2557)
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (อ.ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี) ร่วมถ่ายรายการแมคอินไทยแลนด์ (22 มีนาคม 2557)
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงมาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ (31 ม.ค. 2557)
โครงการปลูกป่า ๒,ooo กล้า ๘o พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (6 ส.ค. 2556)
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงมาปลูกต้นไม้ในวันมาฆบูชา (25 ก.พ. 2556)
นักเรียนโรงเรียนบ้านคูหาสวรรค์ โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ วิทยาลัยนาฎศิลปะพัทลุง และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพัทลุง (10 มิ.ย. 2554)
นิสิตปีที่ 1 และรุ่นพี่คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมปลูกต้นไม้ (5 มิ.ย. 2554)
หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมปลูกต้นไม้ (27 พ.ค. 2554)
คณะแรลลี่สมาคมชาวจังหวัดพัทลุง ในกรุงเทพมหานคร และชมรมคนปลูกไผ่จังหวัดพัทลุงร่วมปลูกต้นไม้ (10 เม.ย. 2554)
นักเรียนทุนต้นไม้เพื่อการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านบ่อทราย และบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมปลูกต้นไม้ (12 มี.ค. 2554)


หน้าที่ :